Start Volmen.se

Handhygienen är en stor del av att lyckas bromsa spridningen av Virus

  • Nya Produkter på väg in på den Nordiska Marknaden
  • ger upp till 8 timmars skydd vid rätt användning
  • dödar 99,99% av Bakterierna och Virus på händer&Kropp
  • Snart i Web Shopen
  • mer info på www.makklaringen.com

Det personliga ansvaret är en viktig del för att bromsa den pågående Pandemin

  • Följa Myndigheternas rekommendationer
  • God handhygien tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion